Skip to content
Home » diy ของใช้ในบ้าน

diy ของใช้ในบ้าน

 • by
diy ของใช้ในบ้าน

diy ของใช้ในบ้าน สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้รอบตัว

DIY หรือ Do It Yourself เป็นการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง diy ของใช้ในบ้าน โดยจะเป็นการนำวัสดุหรือวัตถุดิบมาประกอบหรือดัดแปลงให้เป็นสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยของใช้ในบ้าน ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้เป็นกิจกรรมที่งานประดิษฐ์ ของใช้สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การประดิษฐ์ของใช้ในบ้านเป็นกิจกรรมที่สามารถdiy ง่ายๆ มีประโยชน์ และไม่ต้องใช้เงินมาก เพียงแค่มีความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำโดยอาจใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุราคาถูกที่มีอยู่ในบ้าน 

ข้อดีของการทำ ของใช้ในบ้าน diy 

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ได้ของใช้ที่ตรงตามความต้องการ
 • ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • ฝึกทักษะการประดิษฐ์

diy ทำของใช้ในบ้าน ไอเดียเจ๋งๆ ทำง่ายสุดสร้างสรรค์

สำหรับไอเดีย สิ่งประดิษฐ์ diy มีมากมายหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความชอบและทักษะของผู้ทำ ประดิษฐ์ของใช้ง่ายๆเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น ตัวอย่างวิธีประดิษฐ์ของใช้ diy ง่ายๆ มีดังนี้

 1. ที่รองแก้วน้ำ สามารถใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ มาทำเป็นฐานรองแก้วน้ำ จากนั้นนำผ้าหรือกระดาษมาหุ้มทับ ตกแต่งด้วยสีหรือลวดลายตามชอบ
 2. ที่เก็บดินสอหรือปากกา สามารถใช้ขวดแก้วหรือกระป๋องนมมาทำเป็นฐาน จากนั้นนำผ้าหรือกระดาษมาหุ้มทับ ตกแต่งด้วยสีหรือลวดลายตามชอบ
 3. กระถางต้นไม้ สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ เช่น กระป๋องนม ขวดน้ำพลาสติก หรือภาชนะอื่นๆ มาตกแต่งเป็นกระถางต้นไม้
 4. เชิงเทียน สามารถใช้ขวดแก้วหรือภาชนะอื่นๆ มาตกแต่งเป็นเชิงเทียน
 5. โคมไฟ สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ เช่น กระป๋องนม ขวดน้ำพลาสติก หรือภาชนะอื่นๆ มาตกแต่งเป็นโคมไฟ
 6. ชั้นวางหนังสือ สามารถใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ มาทำเป็นชั้นวางหนังสือ
 7. กล่องเก็บของ สามารถใช้กล่องกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ มาทำเป็นกล่องเก็บของ

ขั้นตอนการทำ DIY เปลี่ยนของที่เหลือใช้ ให้เกิดประโยชน์

ที่รองแก้วน้ำ

 1. นำไม้มาตัดเป็นวงกลมตามขนาดที่ต้องการ
 2. นำผ้าหรือกระดาษมาหุ้มทับไม้
 3. ตกแต่งด้วยสีหรือลวดลายตามชอบ

ที่เก็บดินสอหรือปากกา

 1. นำขวดแก้วหรือกระป๋องนมมาตัดตามขนาดที่ต้องการ
 2. นำผ้าหรือกระดาษมาหุ้มทับขวดแก้วหรือกระป๋องนม
 3. ตกแต่งด้วยสีหรือลวดลายตามชอบ

กระถางต้นไม้

 1. ล้างทำความสะอาดกระป๋องนมหรือภาชนะอื่นๆ ที่ต้องการใช้
 2. ตกแต่งกระป๋องนมหรือภาชนะอื่นๆ ด้วยสีหรือลวดลายตามชอบ
 3. นำดินและต้นพืชใส่ลงในกระถางต้นไม้

เชิงเทียน

 1. ล้างทำความสะอาดขวดแก้วหรือภาชนะอื่นๆ ที่ต้องการใช้
 2. ตกแต่งขวดแก้วหรือภาชนะอื่นๆ ด้วยสีหรือลวดลายตามชอบ
 3. นำเทียนใส่ลงในเชิงเทียน

โคมไฟ

 1. ตัดผ้าหรือกระดาษให้เป็นทรงที่ต้องการ
 2. นำผ้าหรือกระดาษมาติดกับกระป๋องนมหรือภาชนะอื่นๆ
 3. นำหลอดไฟและสายไฟมาประกอบเข้ากับโคมไฟ

ชั้นวางหนังสือ

 1. ตัดไม้เป็นขนาดที่ต้องการ
 2. ประกอบไม้เป็นชั้นวางหนังสือ
 3. ทาสีชั้นวางหนังสือตามชอบ

กล่องเก็บของ

 1. ตัดกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ให้เป็นกล่องตามขนาดที่ต้องการ
 2. ประกอบกล่องเก็บของ
 3. ตกแต่งกล่องเก็บของด้วยสีหรือลวดลายตามชอบ

ดูของใช้ diy เพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://www.pinterest.com/search/pins/?q=diy%20ของใช้ในบ้าน&rs=typed

diy การของใช้ในบ้าน เปลี่ยนของที่ไม่ได้ใช้ ให้เกิดประโยชน์ 

การทำ DIY ประดิษฐ์ของใช้ในบ้านเป็นการทำสิ่งประดิษฐ์ของใช้หรืองานฝีมือของแต่งบ้านต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยอาศัยวัสดุหรืออุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพงไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือประสบการณ์มากนัก เพียงแค่มีความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำ ก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ ใช้ได้จริงของใช้ต่างๆ ที่สวยงามและใช้งานได้จริงได้ สำหรับใครที่สนใจการทำ DIY ง่ายๆ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านมีประโยชน์ สามารถหาไอเดียสิ่งประดิษฐ์และวิธีการทำได้จากอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือ DIY ของตกแต่งบ้านต่างๆ ในปัจจุบันมี DIY มากมายให้เลือกทำ สามารถเลือกทำตามความชอบและความสนใจของตนเองได้

อ่านประโยชน์ของใช้ในบ้านเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://mamahome.info/ประโยชน์ของใช้ในบ้าน/